Het verschil tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog

Vaak wordt mij de vraag gesteld wat het verschil is tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog. In deze blog leg ik daarom uit wat het verschil is tussen deze twee en waarom je voor een toegepast psycholoog zou kunnen kiezen.

 

Verschil tussen toegepast psycholoog en psycholoog

 

Het verschil tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog

Het grootste verschil tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog zit hem met name in het opleidingsniveau. Als toegepast psycholoog heb je een HBO studie gevolgd en als psycholoog ben je universitair geschoold.

Waar een toegepast psycholoog veel gebruik maakt van psychologische methoden en psychologische wetenschap om praktische problemen op te helderen, is een psycholoog wetenschappelijk opgeleid. Een psycholoog heeft dus veel meer theorie tijdens zijn studie gehad dan een toegepast psycholoog. Vandaar ook het toegepaste bij een toegepast psycholoog, de kennis wordt vrijwel meteen toegepast in de praktijk.

Een toegepast psycholoog is dus meer gericht op de praktijk en is meer bezig met gespreksvoering en andere vaardigheden die van pas kunnen komen bij het uitoefenen van het vak. Zo loopt een toegepast psycholoog tijdens zijn opleiding meerdere malen stage en voert de toegepast psycholoog meerdere opdrachten uit in de praktijk.

Een psycholoog wordt met behulp van theoretisch kaders opgeleid tot een wetenschapper. Zij zullen dus sneller uitgebreid literatuuronderzoek doen, onderzoeken uitvoeren in experimentele setting en situaties op wetenschappelijk niveau analyseren.

Tevens is een groot verschil dat toegepast psychologen geen diagnoses mogen stellen, wat de meeste psychologen wel mogen. Toegepast psychologen zijn dus geen psychologen. Wat betekent dat toegepast psychologen coaching aanbieden en geen psychologische sessies.

 

Wat is het verschil tussen coaching en een psychologisch gesprek?

Een psycholoog helpt mensen bij het verwerken van complexe problematiek en/of psychische problemen. Vaak ligt de nadruk tijdens een psychologisch gesprek op dieperliggende patronen uit het verleden, waardoor het dagelijks functioneren moeizamer kan verlopen. Een psychologisch traject is daarom vaak een langdurig proces. Mensen die bij een psycholoog terecht komen zijn vaak doorverwezen door bijvoorbeeld de huisarts. 

Een toegepast psycholoog richt zich op de ‘gezonde’ mens. Wat wil zeggen dat er voornamelijk wordt gewerkt met mensen die geen stoornissen of andere psychische aandoening gediagnosticeerd hebben.

Een coachtraject bestaat vaak uit zes tot acht sessies, wat ten opzichte van een psycholoog een kort traject is. Daarnaast ligt de focus op wie de cliënt is en wat hij of zij kan en wil bereiken. Aan de hand daarvan wordt er een hulpvraag geformuleerd. Om tot het gewenste resultaat te komen, worden er werkvormen ingezet. De cliënt gaat dus aan de hand van de werkvormen en met behulp van de toegepast psycholoog zelf aan de slag met de hulpvraag. De hulpvraag die geformuleerd wordt is een vraag die met het heden te maken heeft. De cliënt wil een bepaalde vaardigheid verbeteren.

Kortom, een psycholoog is universitair geschoold, tijdens de sessies zijn ze vaak gericht op het verleden en het traject heeft een langdurig proces. Een toegepast psycholoog heeft een HBO-studie gevolgd, heeft een kort coachtraject en werkt vanuit het hier en nu.