Help, mijn kind kan niet met verandering omgaan!

De drie R’s (rust, reinheid en regelmaat) worden vaak geadviseerd aan ouders waarvan hun kind het moeilijk vindt om met verandering om te gaan. Vooral geen onduidelijkheden creëren, maar structuur bieden. Zeker in deze tijd waar veel veranderingen plaatsvinden, kan het erg lastig zijn voor je kind om met verandering om te gaan. In dit blog zal ik een aantal tips geven om je kind te begeleiden in een tijd waar veel veranderingen plaatsvinden.

 

Gewoontedieren

Mensen zijn gewoontedieren: over het algemeen houden we van structuur, weten wat er komen gaat en overzicht. Als we weten dat er iets gaat veranderen in ons leven, proberen we ons er zo goed mogelijk op voor te bereiden en mocht het nodig zijn treffen we maatregelen.

Voor kinderen geldt dit nog veel meer! Zij kunnen veranderingen niet altijd goed begrijpen en kunnen zich dus niet goed voorbereiden op die verandering. Dit geldt voor zowel grote, maar vooral niet te vergeten ook kleine veranderingen. Het moment waarop je aan je kind vraagt om te stoppen waar hij mee bezig is om vervolgens iets anders te gaan doen, kan al veel weerstand, onbegrip of frustratie oproepen.

Hoe kan je er nou voor zorgen dat zowel grote als kleine veranderingen minder weerstand, onbegrip of frustratie oproepen?

Bereidt je kind voor op wat er komen gaat.

Het helpt je kind als je hem of haar (kort) van tevoren vertelt wat er komen gaat. Sommige kinderen hebben net even wat meer tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie/verandering.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om ver van te voren aan te geven dat er iets gaat veranderen. Probeer in zo’n situatie je er bewust van te zijn dat het voor je kind net wat langer schakelen is. Door te praten over wat er komen gaat en je kind op de hoogte te blijven houden van de verandering, bereid je hem of haar voor op wat komen gaat. Vertel je kind duidelijk wat er gaat gebeuren, met wie, wanneer en ook waarom er een verandering is. Neem hier de tijd voor.

Geef het de tijd om aan de verandering te wennen.

Veranderingen vragen soms tijd om er aan te wennen. Soms duurt het lang, soms is het kort, maar dat is helemaal goed. Geef je kind de ruimte en de tijd om hiermee om te gaan.

Ga geen dingen uit de weg omdat je bang bent voor de reactie van je kind.

Het is belangrijk dat je geen dingen uit de weg gaat omdat je bang bent voor de reactie van je kind. Veranderingen in het leven van je kind kun je niet altijd voorkomen. Veranderingen zijn soms noodzakelijk en dus niet weg te denken. Hoe eerder je je kind leert omgaan met veranderingen, hoe makkelijker het in de toekomst wordt om met veranderingen om te gaan. Zolang je duidelijk en op tijd communiceert met je kind en aandacht besteedt aan de emoties die er spelen dan heb je er in ieder geval alles aan gedaan om het in goede banen te leiden.

Laat emoties er zijn en houdt vertrouwen in je kind.

Veranderingen is het vertrouwde loslaten en iets nieuws in je opnemen. Dit kan verschillende emoties oproepen. Je kind kan opstandig, boos, gefrustreerd, angstig of verdrietig reageren. Laat deze emoties er zijn. Ga vooral niet tegen die emoties in. Blijf praten met je kind, benoem de emoties en troost je kind. Ga in gesprek met je kind om te zien waar de reactie en het gevoel vandaan komt. Laat daarin ook merken dat je hem of haar vertrouwt en achter hem of haar staat.

Maak duidelijk dat, ook al is het niet altijd even makkelijk, het heel goed is dat die gevoelens er zijn. Door in gesprek te gaan over de gevoelens van je kind weet hij of zij dat hier over gesproken mag en kan worden. Hierdoor leert je kind dat het zijn emoties niet hoeft op te kroppen en er genoeg veiligheid is om ze te uiten.

Wanneer jij je kind zelfvertrouwen geeft, zorg je ervoor dat hij of zij meer op zijn/haar eigen intuïtie durft te vertrouwen. Hierdoor zal je kind steeds minder moeite hebben met veranderingen en het nemen van beslissingen.

Probeer zoveel mogelijk hetzelfde te houden.

Probeer je zoveel mogelijk vast te houden aan de dagelijkse structuur die je hebt. Consequente routines vormen houvast voor mensen. Voorspelbaarheid en duidelijkheid helpt je kind het allerbeste bij verandering. Probeer in tijden van verandering toch vast te houden aan je ritme. Dus toch elke ochtend op tijd opstaan, houdt je vast aan de vaste eettijden, ga op hetzelfde moment naar bed, houdt het avondritueel erin, ect. Rust, reinheid en regelmaat, blijven het beste werken tijdens een verandering.

Sta stil bij hoe jij zelf veranderingen ervaart.

Het beste voorbeeld dat een kind kan krijgen, is een ouder die weet hoe hij of zij met veranderingen en emoties omgaat. Kinderen kopiëren vaak het gedrag van hun ouders, dus als jij kan laten zien wat voor jou werkt om met verandering om te gaan, kan je kind dit misschien wel kopiëren en helpt het ook voor hem of haar!

Maak de verandering visueel door middel van een tekening.

Als laatste tip wil ik meegeven dat je de verandering ook visueel kunt maken. Je kunt samen met je kind een tekening maken over de verandering. Hoe gaat de verandering eruit zien en hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de verandering toch leuk wordt. Door iets tastbaars te hebben en spelenderwijs het erover te hebben, neem je vaak veel spanning en onduidelijkheid weg. Dit kan je meerdere keren herhalen tot aan de verandering.

Tel af tot de verandering.

Je kunt ook samen met je kind een aftelkalender maken. Hoeveel nachtjes slapen nog tot de verandering er daadwerkelijk is. Dit werkt wel alleen als je kind zijn of haar emoties weer te boven is anders roept het weer teveel spanningen op. Zorg ook dat je in de aftelkalender iets positiefs aan de verandering hebt hangen, zodat het echt iets ‘leuks’ wordt. Door een aftelkalender kan je kind zich emotioneel voorbereiden op wat er komen gaat.

Heb je naar aanleiding van dit blog nog vragen over veranderingen bij je kind? Of wil je nog meer tips, neem dan gerust contact op!