Hoogsensitieve jongens

Ik krijg geregeld de vraag of jongens ook hoogsensitief kunnen zijn en hoe ouders dan kunnen omgaan met hoogsensitieve jongens. Vaak wordt hoogsensitiviteit geassocieerd met meisjes en vrouwen dan met jongens en mannen. Waarschijnlijk komt dit doordat meisjes over het algemeen meer openstaan voor emoties en gevoelens. Jongens worden vaak aangemoedigd om stoer en sterk te zijn. Toch zijn er dus net zoveel hoogsensitieve jongens als hoogsensitieve meisjes, die net als meisjes gevoelig zijn voor prikkels en emoties. In dit blog neem ik je mee in wat de kenmerken zijn van hoogsensitieve jongens, het verschil tussen hoogsensitieve jongens en niet-hoogsensitieve jongens, en hoe je ze als ouders kunt ondersteunen.

hoogsensitieve jongensWat is hoogsensitiviteit?

Zoals ik in mijn eerdere blogs heb geschreven, is hoogsensitiviteit een mooi persoonlijkheidskenmerk. Het wordt gekenmerkt door een hoge gevoeligheid voor prikkels van buitenaf en emoties. Het zenuwstelsel van hoogsensitieve personen is gevoeliger voor zintuiglijke prikkels. De innerlijke verwerking ervan kost meer tijd en energie dan bij mensen die niet hoogsensitief zijn. Tevens worden de prikkels van hoogsensitieve personen diepgaander verwerkt.

Hoogsensitieve personen zijn in staat subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving op te pikken waar anderen (nog) niets opmerken. Ze zijn gevoeliger voor geluiden, licht en geuren, en voelen emoties sterk aan bij anderen.

Hoogsensitieve jongens versus niet-hoogsensitieve jongens

Hoogsensitieve jongens kunnen verschillen van niet-hoogsensitieve jongens op verschillende gebieden. Zo zijn ze vaak gevoeliger voor emoties en empathischer dan niet-hoogsensitieve jongens. Ze hebben vaak meer moeite met het verwerken van prikkels en raken sneller overweldigd door drukte en chaos.

Hoogsensitieve jongens gaan ook vaak anders om met hun emoties dan niet-hoogsensitieve jongens. Waar niet-hoogsensitieve jongens hun onzekerheid vaak overschreeuwen of compensatiegedrag laten zien, trekken hoogsensitieve jongens zich juist eerder terug als ze zich overweldigd of onzeker voelen. Daarnaast ervaren ze emoties intenser en kunnen ze diep geraakt worden door zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. Dit geldt ook wanneer het om kritiek gaat; dit komt harder binnen dan bij een niet-hoogsensitieve jongen. Vaak voelen ze zich ook meer betrokken bij de emoties van anderen en nemen ze de emoties en sfeer subtieler waar.

Naast emoties en gevoelens hebben ze ook een levendige fantasie en denken ze dieper na. Ze hebben vaak de neiging om diep na te denken over wat ze horen en stellen vaak diepzinnige vragen. Ze zijn namelijk erg nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen begrijpen. Dit resulteert er soms in dat je versteld staat van waar ze op jonge leeftijd al mee bezig zijn.

6 tips om hoogsensitieve jongens te ondersteunen

Het is belangrijk dat je begrip hebt voor de eigenschappen van je kind en hierop inspeelt, zeker wanneer je zoon hoogsensitief is. Jongens worden vaak gezien als stoer en sterk. Wanneer ze hoogsensitief zijn, zijn ze nu eenmaal wat gevoeliger voor prikkels en emoties.

1. Erken en toon begrip

Het is belangrijk om de hoogsensitiviteit van jongens te erkennen en te begrijpen. Laat weten dat hun gevoeligheid een waardevolle eigenschap is en dat het oké is om emoties te tonen. Leg uit dat ze door deze mooie eigenschap beter in staat zijn om iemand aan te voelen, te troosten en te begrijpen dan iemand die niet over deze eigenschap beschikt.

2. Creëer een veilige omgeving

Zorg voor een veilige omgeving waarin jongens zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om zichzelf te uiten. Moedig ze aan om met jou in gesprek te gaan en toon begrip voor hun behoeften.

3. Creëer een rustige omgeving

Hoogsensitieve jongens hebben behoefte aan rust en regelmaat. Bied structuur gedurende de dag. Een ochtend- en/of avondritueel kan erg behulpzaam zijn, vooral bij jonge jongens. Zorg ook voor een rustige en veilige plek waarin ze zich kunnen terugtrekken als ze overprikkeld zijn.

4. Geef het tijd om te wennen aan nieuwe situaties

Hoogsensitieve jongens hebben ook meer tijd nodig om aan nieuwe situaties te wennen of prikkels te verwerken. Geef je kind hier ook de tijd voor. Bereid hem voor op nieuwe situaties of veel prikkels. Leg uit hoe de omgeving eruit zal zien en wat er verwacht wordt.

5. Bespreek emoties en gevoelens

Bespreek met je hoogsensitieve jongen dat het heel normaal is dat hij emoties en gevoelens ervaart. Leg uit dat ook jongens emoties mogen tonen en dat het heel menselijk is. Iedereen ervaart emoties, en je kind is daarin geen uitzondering. Geef je kind de ruimte om met jou in gesprek te gaan over zijn gevoelens en emoties.

6. Let op games en gamegedrag

Veel jongens houden van gamen, en hoogsensitieve jongens kunnen gamen ook leuk vinden. Het is belangrijk dat je samen met je hoogsensitieve kind kijkt naar welke games hij speelt, hoe hij reageert op deze games en welke invloed dit heeft op zijn gevoelens en emoties. Soms kunnen ze zo opgaan in het spel dat ze de omgeving vergeten, en na het gamen overprikkeld raken en zich laten meeslepen door emoties. Maak samen afspraken over hoe lang hij kan gamen, welke games geschikt zijn en wat hij kan doen om te ontspannen na het gamen. Bespreek ook vooral dat het niet handig is om vlak voor het slapengaan te gamen. Hoogsensitieve jongens kunnen veel last hebben van het gamen, waardoor ze of laat in slaap vallen of ’s nachts gaan dromen over het spel.

Ben je benieuwd of jouw zoon hoogsensitief is, doe dan hier de hoogsensitief test!

Heb je na aanleiding van het lezen van dit blog nog vragen? Neem dan gerust contact op!