Hoogsensitiviteit en autisme – overeenkomsten en verschillen

Hoogsensitiviteit en autisme worden vaak met elkaar vergeleken. Er wordt ook vaak gedacht dat hoogsensitieve mensen autistisch zijn, maar dat is een misverstand. Hoogsensitieve mensen en mensen met autisme ervaren de wereld op een unieke manier, maar dat wil niet zeggen dat het hetzelfde is. Natuurlijk kan je allebei hebben, maar over het algemeen is dit niet het geval. Er zij veel overeenkomsten, maar ook zeker verschillen. In dit blog ga ik dieper in op deze overeenkomsten en verschillen.

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een bijzonder persoonlijkheidskenmerk dat ongeveer één op de vijf mensen bezit. Het onderscheidt zich door een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels en emotionele indrukken. Het zenuwstelsel van hoogsensitieve individuen reageert intenser op prikkels, waardoor ze subtiele aspecten van het leven opmerken die anderen wellicht over het hoofd zien. De kenmerken van hoogsensitieve mensen zijn opvallend:

1. Overgevoeligheid voor prikkels:

Hoogsensitieve personen ervaren zintuiglijke prikkels intenser en dieper dan anderen. Geluiden klinken harder, kleuren stralen helderder, en geuren ruiken ze sterker.

2. Emotionele diepgang:

Hoogsensitieve personen hebben een rijke innerlijke wereld en verwerken emoties op een diepgaande manier. Ze zijn niet alleen gevoelig voor hun eigen gevoelens, maar ook voor de gevoelens van anderen. Ze nemen die gevoelens zo over.

3. Empathie:

Hoogsensitieve mensen blinken uit in empathie en kunnen zich goed inleven in de emoties en behoeften van anderen, waardoor ze uitstekende luisteraars zijn.

4. Opmerken van subtiele signalen:

Vaak zijn hoogsensitieve mensen meesters in het opmerken van subtiele signalen in hun omgeving. Ze merken non-verbale signalen op, voelen de sfeer en begrijpen de nuances in communicatie

5. Diepgaande informatieverwerking:

Ze nemen de tijd om informatie grondig te verwerken en overwegen alle aspecten voordat ze beslissingen nemen.

6. Behoefte aan rust en herstel:

Hoogsensitieve mensen hebben tijd nodig om prikkels te verwerken. Ze vinden rust in kalme momenten en kunne overweldigd raken in drukke, stimulerende omgevingen.

7. Creativiteit en verbeeldingskracht:

Veel hoogsensitieve personen hebben creatieve vaardigheden en een levendige verbeelding. Waar ze helemaal in op kunnen gaan en door geraakt kunnen worden.

8. Gewetensvolheid:

Hoogsensitieve personen hechten veel waarde aan ethiek en kunnen slecht tegen onrechtvaardigheid.

9. Gevoeligheid voor kritiek:

Negatieve opmerkingen en kritiek kunnen diep raken. Ze hechten veel waarde aan goedkeuring en harmonieuze relaties.

10. Fysieke gevoeligheid:

Hoogsensitieve mensen kunnen een gevoelige huid hebben en zich ongemakkelijk voelen in strakke kleding of door kriebelende labels.

Autisme

Autisme is een neurologische aandoening die zich uit in een breed spectrum van kenmerken en symptomen. Deze kenmerken kunnen van persoon tot persoon sterk variëren. Mensen met autisme ervaren vaak problemen op het gebied van sociale interactie, communicatie en gedrag en beperkte interesse. De meest opvallende kenmerken zijn:

1. Problemen met Sociale Interactie:

Personen met autisme kunnen moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Ze kunnen het moeilijk vinden om oogcontact te maken, non-verbale signalen te begrijpen en de juiste sociale cues op te pikken.

2. Communicatieproblemen:

Autisme kan de verbale en non-verbale communicatie beïnvloeden. Sommige mensen met autisme hebben moeite met het uiten van hun gedachten en gevoelens, terwijl anderen een stijve en formele taalstijl kunnen hebben. Daarbij hebben ze vaak moeite om te begrijpen wat ervan hen verwacht wordt of nemen ze alles letterlijk wat hun gesprekpartner zegt. Opvallend in de communicatie is dat mensen met autisme vaak geen oogcontact maken.

3. Beperkte Interesses:

Veel mensen met autisme ontwikkelen sterke, specifieke interesses, vaak tot in detail. Deze interesses kunnen zich soms tot obsessies ontwikkelen en hun aandacht domineren.

4. Duidelijke Structuur Nodig:

Personen met autisme floreren vaak het beste in een gestructureerde omgeving met duidelijke routines en voorspelbaarheid. Ze kunnen angstig of overweldigd raken als ze worden geconfronteerd met onverwachte veranderingen.

5. Sterke Oog voor Detail:

Mensen met autisme hebben vaak een buitengewoon oog voor detail en nauwkeurigheid. Dit kan een waardevolle eigenschap zijn in bepaalde beroepen en activiteiten.

6. Moeite met Inlevingsvermogen:

Het begrijpen en aanvoelen van de emoties en perspectieven van anderen kan voor mensen met autisme een uitdaging zijn. Ze kunnen moeite hebben om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van anderen.

7.  Zintuigelijke Gevoeligheden:

Veel mensen met autisme ervaren zintuigelijke gevoeligheden, zoals overgevoeligheid voor licht, geluid, aanraking of smaak. Dit kan leiden tot overstimulatie en ongemak in bepaalde omgevingen. Maar ze kunnen ook onderstimulatie ervaren, waardoor pijnsignalen of hongersignalen bijvoorbeeld onopgemerkt aan ze voorbijgaan.

8. Moeite met Grote Groepen:

Grote groepen mensen en overvolle plaatsen kunnen overweldigend zijn voor mensen met autisme vanwege de vele sociale prikkels en zintuiglijke indrukken. Ze geven vaak de voorkeur aan kleinere, rustigere settingen.

Overeenkomsten

Autisme en hoogsensitiviteit zijn dus twee verschillende concepten, maar ze hebben ook overeenkomsten, zoals gevoeligheid voor prikkels en een diepgaande manier van denken en waarnemen. Overeenkomsten tussen deze twee zijn:

1. Gevoeligheid voor prikkels:

Zowel mensen met autisme als hoogsensitieve personen kunnen gevoelig zijn voor externe prikkels, zoals fel licht, harde geluiden, sterke geuren en ruwe texturen. Dit kan leiden tot overprikkeling en stress.

2. Emotionele intensiteit:

Zowel mensen met autisme als hoogsensitieve personen kunnen diepgaande en intense emoties ervaren. Ze kunnen zich bijvoorbeeld sterk betrokken voelen bij de gevoelens van anderen of diepgaand nadenken over hun eigen emoties.

3. Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid:

Beide groepen kunnen baat hebben bij structuur en voorspelbaarheid in hun omgeving. Veranderingen en onverwachte gebeurtenissen kunnen stress veroorzaken.

4. Diepgaande waarneming:

Zowel mensen met autisme als hoogsensitieve personen kunnen een diepgaande manier van waarnemen en denken hebben. Ze kunnen details opmerken die anderen misschien missen en diepgaande interesse hebben in bepaalde onderwerpen.

5. Moeite met grote groep:

Grote groepen geeft voor beide veel prikkels en sociale contacten in grote groepen verlopen vaak moeizaam. Liever gaan ze deze activiteiten uit de weg.

6. Overprikkeling:

Beiden kunnen overprikkeld raken door te veel prikkels, wat kan leiden tot stress, vermoeidheid, heftige emoties en behoefte aan rust.

Verschillen

Het is echter belangrijk op te weten dat autisme en hoogsensitiviteit nog steeds twee verschillende concepten zijn. De cruciale verschillen op een rijtje:

1. Diagnose en aard:

  • Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gediagnosticeerd op basis van specifieke criteria en gaat gepaard met een reeks kenmerken, waaronder uitdagingen op het gebied van sociale communicatie, repetitief gedrag en beperkte interesses.
  • Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk en wordt niet gediagnosticeerd als een stoornis. Het is eerder een aangeboren eigenschap van de persoonlijkheid.

2. Officiële diagnose:

  •  Autisme wordt officieel gediagnosticeerd volgens diagnostische criteria, zoals vastgelegd in de DSM-5, terwijl hoogsensitiviteit geen officiële medische diagnose heeft.

3. Sociale communicatie en interactie:

  • Mensen met autisme ervaren vaak uitdagingen op het gebied van sociale communicatie, zoals moeite hebben met non-verbale signalen, het begrijpen van sociale nuances en het aangaan van wederzijdse relaties.
  • Hoogsensitieve mensen hebben doorgaans geen specifieke sociale uitdagingen zoals bij autisme. Ze kunnen gevoelig zijn voor sociale prikkels, maar ze hebben over het algemeen geen moeite met het begrijpen en aangaan van sociale interacties.

Kortom, hoewel hoogsensitiviteit en autisme hebben enkele overeenkomsten, zoals gevoeligheid voor prikkels, emotionele intensiteit, behoefte aan structuur, diepgaande waarneming, moeite met grote groepen en overprikkeling. Hebben ze ook duidelijke verschillen, waarbij autisme een neurologische ontwikkelingsstoornis is met specifieke diagnostische criteria, terwijl hoogsensitiviteit een persoonlijkheidskenmerk is zonder officiële medische diagnose.

Behandeling

Autisme is een unieke reis. Gespecialiseerde interventies, therapieën en begeleiding kunnen een wereld van verschil maken in het leven van mensen met autisme. Deze aanpak helpt niet alleen de kwaliteit van leven te verbeteren, maar stelt hen ook in staat om de symptomen effectief te beheren.

Hoogsensitieve personen hebben geen specifieke behandeling nodig, wel is er de mogelijkheid om te leren hoe je jezelf kunt laten groeien! Zelfbewustzijn en zelfzorgtechnieken zijn de sleutels tot het omgaan met overprikkeling en het in balans houden van je leven.

Kan jij of je kind wel wat tools en inzichten gebruiken? Meld je hier aan!🌱

Wil je nog meer weten over hoogsensitiviteit, hebben we nog een geweldige tip voor je: duik in onze andere blogs! 🤿