Waarom investeren in jezelf ook investeren in je kind is!

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Zeker wanneer je niet lekker in je vel zit, wanneer je twijfelt aan jezelf of je twijfelt over je opvoedstijl. Je doet nog zo je best om niet aan je kind te laten merken dat je niet lekker in je vel zit, dat je emoties hoog zitten of dat je net iets ergs hebt meegemaakt. Net op dat moment vraagt je kind heel veel aandacht of vertoont het opvallend gedrag. Waarom nu net op dit moment, denk je dan misschien. In dit blog beschrijf ik als kindercoach zes redenen om te investeren in jezelf en waarom dat ook investeren in je kind is.

 

Zes redenen om in jezelf te investeren:

1. Je bereikt sneller je doelstelling.

Een coach helpt je bij de doelen die je wilt bereiken. De focus ligt op wie je bent en op wat je wilt bereiken. Je kunt met een concreet doel naar een coach toe gaan, maar ook met een wens. Bijvoorbeeld wanneer je graag meer op jezelf wilt vertrouwen in het opvoeden. Hoe concreter de wens, hoe makkelijker het is om de hulpvraag te formuleren en hoe effectiever het coachingstraject.

2. Je wordt onafhankelijker.

Coaching is een vrij kort traject waardoor je in korte tijd tot nieuwe inzichten komt die je helpen om je doel te realiseren. Met behulp van je eigen talenten, vaardigheden en kennis wordt er gewerkt aan je doelstelling. Je krijgt meer vertrouwen in je aanwezige vaardigheden, kennis en talenten. Van daaruit kom je tot nieuwe keuzes en inzichten zodat je deze in de toekomst zelf kunt toepassen in de gewenste situatie.

3. Je blinde vlek wordt zichtbaar.

Natuurlijk kun je ook met een goede vriend of familielid praten. Maar soms heb je net dat ene zetje nodig,  iemand die niet oordeelt of alleen maar een luisterend oor heeft.

Een coach denkt met je mee zonder oordeel, eigen agenda of eigen belangen. Daarnaast kan een coach je helpen met je blinde vlek (dat wat je niet ziet, waardoor je vicieuze cirkel standhoudt) zichtbaar te maken.

Een coach helpt je door op jezelf te reflecteren waardoor je interessante dingen over je eigen patronen ontdekt. Misschien kom je erachter dat je op een andere manier moet gaan handelen. De coach helpt je om deze nieuwe handelingen en de gewenste manier van handelen te vergroten.

4. Kinderen hebben voelsprieten.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het niet goed is als ouders hun emoties onderdrukken. Kinderen hebben voelsprieten waarmee ze stemmingen van de ouders aanvoelen, ook al doe je alsof er niets aan de hand is.

Deze onderzoeken laten zien dat het goed is als ouders hun emoties niet onderdrukken maar het bespreekbaar maken. Op het moment dat vooral de moeder haar emoties onderdrukt, wordt het contact tussen de ouder en het kind minder warm en betrokken. Daarnaast wordt onderdrukte lichamelijke stress ook overgedragen van moeder op kind. Moeders die hun gevoel wel toonden, dragen niet de lichamelijke stress over. Bij vaders is dit lastiger te zien omdat men denkt dat vaders gemiddeld vaker hun emoties onderdrukken.

Een coach helpt je bij het herkennen van je eigen gevoelens, hoe je deze kunt uiten en hoe je deze gevoelens bespreekbaar kunt maken. Daarnaast kan de coach je ook helpen om opgekropte gevoelens bij kinderen te herkennen.

5. Het geeft je kind meer zelfvertrouwen.

Een kind dat merkt dat een ouder niet schroomt om emoties te tonen en van negatieve emoties terugdeinst, ontwikkelt meer zelfvertrouwen en leert hierdoor beter om te gaan met zijn eigen én andermans gevoelens.

6. Investeer in jezelf want dat is ook investeren in je kind!

Het beste voorbeeld dat een kind kan krijgen, is een ouder die de moeite neemt om goed voor zichzelf te zorgen en emoties bespreekbaar maakt. Een ouder die goed voor zichzelf zorgt en emoties bespreekbaar maakt, geeft toestemming aan het kind om óók goed voor zichzelf te zorgen en over emoties te praten! Het kind heeft daardoor minder zorgen om de ouder en ontwikkelt meer zelfvertrouwen!

 

Heb je naar aanleiding van dit blog een vraag? Stel hem gerust!