Wat is een kindercoach?

In mijn blog ‘Het verschil tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog’ heb ik kort uitgelegd wat coaching inhoudt. Het coachen van kinderen heeft overlappingen met het coachen van volwassenen, maar ook grote verschillen. Daarom leg ik in dit blog uit wat een kindercoach eigenlijk is en hoe een kindercoach aan de slag gaat.

Wat is een kindercoach

Wat is een kindercoach?

Kindercoaching is een laagdrempelige, praktische en kortdurende begeleiding voor kinderen. Kindercoaches werken, net als bij het coachen van volwassenen, oplossingsgericht en kijken verder dan de hulpvraag.

Een van de belangrijkste bezigheden van een kindercoach is het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind. Het kind en zijn of haar belangen staan centraal. Een kindercoach maakt ruimte voor het kind om zichzelf te zijn en om zich op een persoonlijke en natuurlijke wijze te ontwikkelen. Daarnaast wordt gekeken naar wat het kind al kan en wat er al is. Met behulp van zijn eigen talenten, vaardigheden en kennis wordt er gewerkt aan de hulpvraag. Hierdoor krijgt het kind meer vertrouwen in zijn aanwezige vaardigheden, kennis en talenten.

‘Kindercoaches gaan uit van de expertise van het kind en waar nodig bieden zij leerervaringen aan’.

Hoe gaat een kindercoach aan de slag?

Anders dan bij volwassenen zijn kinderen nog veel meer in ontwikkeling. Tijdens het coachen van kinderen wordt er dan ook goed gekeken naar de mogelijkheden van het kind. Kinderen hebben een beperkte hoeveelheid energie om te ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen een minder grote spanningsboog, waardoor ze sneller zijn afgeleid. Hierdoor helpt een kindercoach het kind om op een gebalanceerde manier zich te ontwikkelen, die past bij de ontwikkelingsleeftijd. Daarbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van het kind en met de kenmerken die bij bepaalde ontwikkelingsfasen horen.

Jonge kinderen vinden het bijvoorbeeld nog moeilijk om in verleden, heden en toekomst te denken. Zij leven in het NU. Een voordeel daarvan is dat ze veel meer openstaan om te veranderen. Wat betekent dat ze gemakkelijker met korte termijndoelen aan de slag gaan. Tijdens het proces wordt er daarom gewerkt aan een directe positieve verandering. Wat als pluspunt heeft dat het perspectief biedt voor de toekomst. Dit zal spelenderwijs gaan, door middel van verschillende methoden.

Het proces van kindercoaching

Een kindercoach werkt samen met het kind  systematisch aan het doel. Dat doel heeft meestal te maken met een verandering in voelen, denken of gedrag.

Er zal altijd eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouders en (waar mogelijk) met het kind. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:

 • Wat voor jullie de reden is voor een coachtraject
 • Wat de hulpvraag is en/of de hulpvraag samen formuleren
 • Hoe de coach aan de slag gaat
 • Wat de coach voor jullie kan betekenen
 • Wat het voorlopige stappenplan is

Vervolgens zal er bedenktijd zijn voor zowel de ouders en het kind als de coach. Dit is een belangrijk proces omdat na de kennismaking vaak gekeken kan worden of er een match is tussen ouders, het kind en de coach. Als er geen match of vertrouwen is, zal het coachingsproces niet goed verlopen. Het succes van het traject zal dan uitblijven. Als die match er wel is kunnen we het coachtraject starten! Aan de hand van verschillende methoden helpt de coach het kind om zelf tot verandering te komen.

Tussendoor zal de coach met de ouders en het kind een tussenevaluatie houden, om te bespreken hoe het tot dan toe gaat. Aan het eind van het traject, als het doel bereikt is, zal er een eindevaluatie plaatsvinden om het gehele traject te evalueren.

Rol van de ouders

De hulpvraag wordt samen met de ouders besproken, maar het kind is leidend. Contact met de ouders en/of verzorgers staat bij kindercoaching in dienst van het coachen van het kind. Wel wordt ervan uitgegaan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat er gekeken wordt tot hoever het kind de verantwoordelijkheid kan dragen. Daar waar de verantwoordelijkheid van het kind ophoudt, begint de verantwoordelijkheid van de ouders en/of verzorgers. Daarom is het contact met de ouders en/of verzorgers in het proces zeer belangrijk.

Met wat voor soort vragen kan je naar een kindercoach?

Een kindercoach kan helpen wanneer het kind niet lekker in zijn of haar vel zit en het dagelijks leven wordt belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met:

 • (Faal)angstig
 • Onzeker zijn
 • Moeite hebben met emoties uiten of herleiden
 • Laag zelfbeeld
 • Concentratieproblemen
 • Piekeren