Kan je kind teveel zelfvertrouwen hebben?

Zelfvertrouwen is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Een kind die genoeg zelfvertrouwen heeft gaat makkelijker nieuwe uitdagingen aan en durft fouten te maken. Toch is het hebben van zelfvertrouwen niet vanzelfsprekend. Je wordt namelijk niet geboren met zelfvertrouwen. Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat jouw kind zelfvertrouwen heeft? En is het mogelijk om teveel zelfvertrouwen te hebben? In de blog geef ik antwoord op deze vragen.

Zelfvertrouwen

Het zelfvertrouwen van een kind hangt vaak af van de mate waarin een kind in zichzelf gelooft. Een kind met zelfvertrouwen vertrouwt erop dat het de uitdaging waarmee het te maken krijgt, aan kan. Het kind weet dat er van hem of haar gehouden wordt en dat het wordt gewaardeerd om wie het is. Hierdoor houdt het kind sneller en meer van zichzelf en ontwikkelt het vertrouwen in zichzelf. Het ontwikkelt dus zelfvertrouwen door jouw liefde voor hem of haar en door de liefde voor zichzelf.

Een gezond zelfvertrouwen heeft dus te maken met een niet-veroordelende focus op wie je bent en wat je (niet) doet. Daarbij heeft zelfvertrouwen ook te maken met eigenwaarde en het zelfbeeld van een kind.

Eigenwaarde

Naast het ontwikkelingen van een zelfbeeld ontwikkelen kinderen ook een eigenwaarde. Zelfbeeld bestaat uit opvattingen en waarnemingen van het ik. Eigenwaarde is meer emotioneel georiënteerd, het is de waardering voor het eigen kind, met alle positieve en negatieve competenties en kenmerken die je daaraan koppelt. Het gaat om beoordelingen van jezelf die leiden tot een positieve of negatieve beoordeling. Deze beoordeling weerspiegelt het beeld dat je hebt van hoe een ander jou ziet. Als een kind gelooft dat iemand slecht over hem of haar denkt, heeft het ook een slecht gevoel over zichzelf. Als het kind gelooft dat iemand goed over hem of haar denkt, heeft het ook een goed gevoel over zichzelf.

Zelfbeeld

Wanneer we spreken over het zelfbeeld hebben we het dus over wat voor iemand je bent. Het zelfbeeld is iemands identiteit en de opvatting die iemand over zichzelf heeft. Het zelfbeeld ontwikkelt zich al vanaf de babytijd en blijft zich door ontwikkelen tot in de volwassenheid.

Het zelfbeeld kan zowel negatief als positief zijn. Wanneer je alle elementen die aanwezig zijn in je zelfbeeld zou optellen, dit zou wikken en wegen en in een cijfer vast zou leggen dan zou dit je score van zelfwaardering zijn. Bij een realistische zelfwaardering gaat het om het ontwikkelen van aandacht waarbij we volledig aanwezig zijn in het hier en nu.

Een realistisch zelfbeeld verhoogt dus de kans dat je kind een gezonde dosis zelfvertrouwen heeft en dit ook uitstraalt.

Waarom is zelfvertrouwen zo belangrijk?

Zelfvertrouwen is belangrijk omdat een kind met meer zelfvertrouwen vaak op een betere manier omgaat met problemen, stress en moeilijkheden. Het zal sneller geneigd zijn om zich aan te passen, problemen actief aan te pakken en op zoek te gaan naar hulp en steun. Een kind met zelfvertrouwen is ervan overtuigd dat het problemen, alleen of met hulp, kan aanpakken. Tevens kan een kind met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen beter studeren en geeft het minder snel op.

Een positief, realistisch zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft dus een grote werking op meerdere aspecten van het leven van je kind.

Kan je kind ook teveel zelfvertrouwen hebben?

Wanneer het zelfvertrouwen van je kind een te hoog peil bereikt, zal dit de perceptie van de werkelijkheid vervormen. Zelfoverschatting, roekeloosheid en onnodige risico’s kunnen dan een gevolg zijn.

Als ouder is het daarom ook belangrijk om je kind niet zomaar te overladen met positieve feedback, maar durf je kind ook bloot te stellen aan ‘faal’-ervaringen en aan beperkingen in het eigen kunnen. Een teleurstelling of frustratie meemaken is op langer termijn goed voor het zelfvertrouwen van je kind. Door teleurstelling, frustratie of faalervaringen leert je kind dat doorzetten loont. Die ervaring is veel krachtiger dan het korte gevoel dat je kind krijgt als je het om alles complimenteert.

Het benoemen van de inspanning en kwaliteiten als geduld en zelfstandig op zoek gaan naar oplossingen heeft meer effect, dan alleen maar complimenteren over het eindresultaat.

Kortom, het zelfvertrouwen heeft te maken met eigenwaarde en het zelfbeeld. Eigenwaarde is emotioneel georiënteerd, het is de waardering voor het eigen kind, met alle positieve en negatieve competenties en kenmerken die daaraan zijn gekoppeld. Het zelfbeeld is iemands identiteit en de opvatting die iemand over zichzelf heeft. Je kind kan ook teveel zelfvertrouwen hebben, waardoor het zichzelf gaat overschatten, roekeloosheid vertoont of onnodige risico’s neemt.

Weten hoe GroeiZelf jouw kind kan helpen met zelfvertrouwen? Neem dan contact op!

Wil je liever eerst verdiepen in een boek? Lees dan: Het zelfvertrouwenboek, van Eileen Kennedy-Moore of Opvoeden tot zelfvertrouwen, van Steven Gielis.