Wat is een toegepast psycholoog en hoe gaat zij/hij aan de slag?

In Nederland is een toegepast psycholoog relatief nieuw en nog niet zo bekend. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord of weten niet precies wat het is. Dit terwijl toegepaste psychologie in het buitenland al lang een begrip is. Veel mensen denken dat een toegepast psycholoog een hulpverlener is, maar dat is niet zo. Maar wat is het dan wel? In deze blog leg ik uit wat een toegepast psycholoog is en hoe en waarmee zij mensen kunnen helpen.

Wat is een toegepast psycholoog

Wat is een toegepast psycholoog?

Als toegepast psycholoog ben je, zoals hierboven beschreven geen hulpverlener, maar ben je een expert in het gedrag van de mens. Toegepaste psychologie gaat over het begrijpen van het gedrag van de mens. Over het begrijpen van het vertoonde gedrag en over het begrijpen van de gevolgen van het gedrag.

Een toegepast psycholoog is een expert op het gebied van het onderzoeken, beoordelen en beïnvloeden van het gedrag van de mens. Door middel van psychologische methoden en psychologische wetenschap weten zij hoe ze kennis kunnen inzetten door middel van training, coaching, voorlichting en/of advisering.

Een toegepast psycholoog past dus kennis toe in de praktijk. Deze kennis wordt onder andere gehaald uit psychologische methoden en psychologische wetenschap, maar ook door verbaal en non-verbale communicatie. Aan de hand van de kennis die is opgedaan worden praktische problemen opgehelderd en gaat men met of zonder de hulp van de toegepast psycholoog aan de slag.

Hoe gaan ze aan de slag en waarmee kunnen ze je helpen?

Een toegepast psycholoog is dus iemand met veel vaardigheden. Die, zoals eerder beschreven, trainingen en voorlichtingen kan geven, kan coachen, adviseren en onderzoeken. Zij kunnen dus in veel opzichten helpen. Waar mensen en hulpvragen zijn, kan een toegepast psycholoog, door onder andere coaching, aan de slag! Maar wat is dan zo’n hulpvraag? Deze vragen kunnen privé of werk gerelateerd zijn. Denk dan aan vragen als: ‘ik wil minder stress ervaren op mijn werk of binnen het gezin’, ‘ik wil beter kunnen plannen en organiseren’ of ‘ik wil meer zelfvertrouwen’.

Maar organisaties kunnen ook hulpvragen/onderzoeksvragen hebben. Dit zijn dan vaak vragen die personeel of team gerelateerd zijn. Zoals: ‘hoe ervaren de medewerkers de huidige werkdruk?’ of ‘hoe kan ik verzuim van mijn team verminderen?’. Vaak wordt er dan eerst onderzoek gedaan, waar adviezen uitkomen. Aan de hand daarvan kan er een training of een voorlichting ontwikkeld worden.

Kortom, een toegepast psycholoog is iemand met een HBO studie, die veel vaardigheden bezit die zowel trainingen, voorlichtingen en coachsessies kan geven en onderzoek kan doen en adviezen kan uitbrengen. Een veelzijdig beroep!

In mijn volgende blog leg ik uit wat het verschil tussen een toegepast psycholoog en een psycholoog is.